Professions

SERVEIS SECTOR AGRARI

˜ Indústria agrària: maquinària per a ús agrícola

˜ Proveïdors agraris: llavors, fertilitzants, planters, carburants,...

˜ Assessorament agrari (gestories, consultories especialitzades,....)

˜ Nous sectors: energies renovables en explotacions, gestió aigua en explotacions, serveis d’informàtica i programari de gestió i vendes, màrqueting i comunicació,....

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I RAMADERA

˜ Productors agrícoles

˜ Productors ramaders

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

˜ Proveïdors maquinària industrial

˜ Mecànics

˜ Sistemes de refrigeració

˜ Dissenyadors gràfics i serveis d’informàtica i programari de gestió i vendes

˜ Packaging i envasos

˜ Transport i majoristes

˜ Màrqueting i comunicació

˜ Obradors i escorxadors

˜ Nous sectors: energies renovables en industria, gestió aigua en indústria, serveis d’informàtica i

programari de gestió i vendes, màrqueting i comunicació,....

COMERÇOS, RESTAURANTS I ALLOTJAMENT TURÍSTIC

˜ Venda directa

˜ Matèries primeres per obradors de comerços

˜ Paquets turístics i ús de productes de proximitat

˜ Ecoturisme, enoturisme i oleoturisme

˜ Nous sectors: energies renovables en comerços, gestió aigua en comerços, serveis d’informàtica i

programari de gestió i vendes, màrqueting i comunicació,....

LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ

˜ Empreses de distribució

˜ Empreses exportadores

crossmenu